fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Specialisaties

Naast de HBO opleiding podotherapie kan een algemeen podotherapeut zich ook specialiseren. Bij Podotherapie Dennemann zijn collega's gespecialiseerd in diabetespodotherapie, sportpodotherapie, echografie en manuele therapie.

Diabetespodotherapie 
Deze 2 jaar durende opleiding heeft als verplichte opleiding HBO podotherapie

De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Ook geven zij preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden. Met name de complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut. De diabetespodotherapeut moet de lacune tussen de ′reguliere′ podotherapeut en podotherapie voor complexe diabetische voetzorg overbruggen. 
Klik op het logo voor meer informatie. 

Sportpodotherapie
Deze 2 jaar durende opleiding heeft als verplichte opleiding HBO podotherapie

Om een sporter goed te kunnen begeleiden is kennis van “de sport” erg belangrijk. Iedere sport kent zijn eigen bewegingen, schoeisel, atributen, ondergrond en regels. Zo kan eenzelfde blessure, bv. overbelasting van de achillespees, voorkomen bij een tennisser, turner of wielrenner. De begeleiding is echter bij alle drie verschillend. Dit is ook niet zo vreemd als men het gebruikte sportschoeisel bekijkt, dit varieert van een harde carbonschoen tot een soepel turnschoentje. Een “one-size-fit-all” behandeling bestaat dan ook niet. Een sportpodotherapeut kent “de sport” en stemt de begeleiding af op uw situatie.

Echografie 
Hiervoor is de cursus MSU enkel en voet gevolgd op de Fontys Hogeschool te Eindhoven. 

Dit is een techniek waarbij geluidsgolven zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren reflecteren. De podotherapeut kan hierdoor meer inzicht krijgen in de problematiek binnen in de voet. Met behulp van echografie kunnen gewrichten, spieren, pezen, zenuwen en ligamenten in de voet en enkel in beeld gebracht en beoordeeld worden. Daarnaast wordt het echoapparaat ook gebruikt om de doorbloeding van de hoofdbloedvaten in de voet te controleren. Dit maakt deel uit van een diabetes jaaronderzoek. De podotherapeut zal tijdens het onderzoek bepalen of het gebruik van deze aanvullende techniek noodzakelijk is. 

Manuele therapie 
Hiervoor is de cursus manueeltherapie voor podotherapeuten gevolgd. 

Klachten in voeten en benen kunnen (mede) veroorzaakt worden door blokkades in de voet. Een blokkade houdt in dat gewrichten niet goed bewegen ten opzichte van elkaar, waardoor het functioneren wordt beperkt. Met behulp van manipulatietechnieken kunnen deze blokkades opgeheven worden. Door middel van korte snelle bewegingen worden vastzittende gewrichten weer vrij gemaakt. De podotherapeut voert manuele therapie uit in de regio van de voet/enkel en soms ook het onderbeen. Manuele therapie wordt meestal gebruikt ter ondersteuning van een andere podotherapeutische therapie. Een aantal van onze podotherapeuten heeft de cursus ‘manueel therapie voor de voet’ gevolgd en kan u behandelen met deze aanvullende techniek.